Cải tạo chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng

Đất làm môi trường xây dựng và làm vật liệu xây dựng không phải bao giờ cũng đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của công trình. Việc tận dụng vật liệu tại chỗ, nâng cao cường độ của đất là nhu cầu cấp bách, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với việc tiếp cận thực tế và kinh nghiệm đã có trong lĩnh vực cải tạo đất, phòng thí nghiệm LAS XD335 đang tiếp tục thử nghiệm kiểm chứng một loại phụ gia của Nhật Bản làm chất xúc tác tăng hiệu quả của việc gia cố đất yếu bằng xi măng, đặc biệt đất hữu cơ, đất nhiễm mặn là môi trường làm suy giảm hiệu quả của ximăng . Đây là đề tài Thạc sĩ kỹ thuật chuyên nghành Địa chất công trình Nguyễn Thị Hồng Hà - Trưởng phòng LAS XD335 đã từng nghiên cứu ứng dụng tại phòng Địa kỹ thuật Viện Khoa học Công nghệ GTVT. 
                  Địa bàn ứng dụng được phòng thí nghiệm lựa chọn là Thái Bình, nơi môi trường đất và nước đều bị nhiễm mặn.  
  1. Một số hình ảnh lấy mẫu đất và chế bị mẫu gia cố  :