Định hướng phát triển sản phẩm cho công ty

a. Định hướng phát triển sản phẩm : 
+ Đưa hỗn hợp chất kết dính gốc hữu cơ Polime PT2A - sản phẩm gia cố Vật liệu móng và mặt đường GT ( đã đăng ký thương hiệu ) ứng dụng rộng rãi để sửa chữa, nâng cấp và làm mới đường Giao thông.
+ Nghiên cứu ứng dụng thêm các ứng dụng khác của PT2A  trong kết cấu áo đường ( Lớp dính bám., thấm bám, lớp phủ bảo vệ bề mặt )   
b. Định hướng phát triển thị trường  :  Tham gia thí nghiệm Kiểm định , Tư vấn công nghệ ứng dụng vật liệu mới đối với các dự án giao thông và xây dựng hạ tầng các dự án Vốn ngân sách và Vốn ODA . Ưu tiên các dự án với đối tác Nước ngoài
c. Định hướng phát triển công tác đào tạo : 
+ Tham gia đào tạo, hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu xây dựng
+ Đào tạo đội ngũ thí nghiệm chuyên sâu phục vụ nghiên cứu sản phẩm mới