Khảo sát Địa chất công trình

Thông tin chi tiết
-       Khảo sát địa chất công trình dự án: Cấp nước và VSMT thị trấn Nam Trung – Thái Bình, thị trấn Ân Thi – Hưng Yên.
-       Khảo sát địa chất công trình dự án: Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và văn phòng Quốc hội tại 22 Hùng Vương – Ba Đình – Hà Nội.
-       Thí nghiệm mẫu đất khảo sát địa chất công trình – Xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành.