Xây dựng cầu hàm cống- gói thầu CW3A

-       Nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực: Quản lý dự án, xây dựng, thí nghiệm vật liệu xây dựng và địa kỹ thuật.
-        Xuất nhập khẩu các mặt hang Công ty kinh doanh
-        Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.
-        Lắp đặt, thi công công trình cấp thoát nước.
-        Gia cố, sửa chữa công trình xây dựng.
-       Sản xuất, chế tạo, buôn bán các loại bê tông và phụ gia bê tông.
-        Buôn bán vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị trong lĩnh vực xây dựng.
-        Thí nghiệm vật liệu xây dựng và địa kỹ thuật phục vụ kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
-        Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, san lấp mặt bằng.
-        Tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: Lập và thẩm định dự án đầu tư; Tư vấn thấm định thiết kế các thiết kế công ty kinh doanh; Lập và thẩm định dự toán, tổng dự toán, định mức, đơn giá xây dựng; Quản lý dự án, quản lý chi phí xây dựng; Lập và đánh giá hồ sơ thầu; Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiets bị công trình

Dự án khác