Xử lý khuyết tật cọc khoan nhồi

Thông tin chi tiết
Toàn bộ các công trình thi công bê tông đặc biệt , sử lý khuyết tật cọc khoan nhồi do Công ty cổ phần Thành Tân An thực hiện đều sử dụng phụ gia hóa dẻo do Công ty sản xuất . Ngoài ra, một số dự án trong đó dự án Nâng cấp Quốc lộ 39-2 Đoạn Triều Dương - Diêm Điền, do công ty cổ phần Thành Tân An thiết kế cấp phối và cung cấp phụ gia đã tạo ra sản phẩm bê tông có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của dự án ( Cọc 3 ngày có thể cẩu vận chuyển và 7 ngày đóng )  
            Công ty cổ phần Thành Tân An và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bê tông nhẹ Việt Nam được tách ra từ bộ phận ứng dụng công nghệ bê tông sẽ là đơn vị Tư vấn cung cấp các dịch vụ Khoa học kỹ thuật góp phần cùng các nhà thầu xây dựng đem lại những công trình có chất lượng cao, tiếp cận với công nghệ mới, mang lại sự đa dạng cho công nghệ vật liệu và góp phần bảo vệ môi trường.